Football: La Ligue va interdire la consommation de l’alcool dans les stades